Customize Facebook Sharing in wordpress

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách ₹100 - ₹400 INR / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

Hello , This is very small task , you have to customize the facebook sharing - When we share any link on facebook - the blog title should not be seen in sharing ..for more info I have screenshot to understand better.

budget is fixed $5

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online