Customize a wordpress website with stripe

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $25 - $50 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 116

Mô Tả Dự Án

Looking for an experienced developer to customise a wordpress website font style and make some changes to the stripe integration

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online