Đã đóng

Data Mining K- means Clustering algorithm

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $51 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Develop a computer program to implement a k-means clustering algorithm in any computerlanguage such as C++ or Matlab. Then use the program to classify the following data assuming k= 3,

 a1: 21 20 20 17 31 1 24 29 60 83 73 85 81 63 57 69 67 62 15 28 31 33 44 26 36 38 39

a2: 40 38 31 39 38 26 25 26 45 55 35 32 38 47 31 28 39 39 52 62 62 52 54 69 59 63 61

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online