My Delivery Project

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $250 - $750 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

9 bike boxes need to be picked up at Chiang Mac and delivered to a hotel in Phuket

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Chiang Mai, Thailand

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online