My Delivery Project

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 1

Mô Tả Dự Án

9 bike boxes need to be picked up at Chiang Mac and delivered to a hotel in Phuket

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu
Chiang Mai, Thailand

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online