Đã đóng

My Delivery Project

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₱6679 PHP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₱1200 - ₱10000 PHP
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

delivery to marky mall angeles around 1cbm

Các kỹ năng được yêu cầu
Las Pinas, Philippines

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online