Đã đóng

Desarrollar software

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $8535 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3750 - $11250 MXN
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Que tal buen día, el Proyecto consiste en la realización de un programa en línea que permita autopublicar en facebook y tenga la capacidad de registrar a ,muchos usuarios etc

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online