Còn mở

Desarrollar software

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €24 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

> Minimal backend:

- Spring MVC, Spring Security and Hibernate

- Hibernate

- MySql

- JavaScript

- Design patterns (MVC, Singleton, ...)

- Systems: NGINX, Tomcat8

Desirable:

- Rest type API

- Experience in push notification systems (pushwoosh, urban airship, etc)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online