Desarrollar software para Web

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 33

Mô Tả Dự Án

Necesito adaptar un sistema de reservas donde pongas en un horario diferentes eventos y que la gente pueda reservar. No hace falta login ni nada. Puede usar algun proyecto open source ya que solo haria falta adaptarlo.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online