Desarrollo de web en symfony 2 - nodejs - videochat en streaming

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €750 - €1500 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 24

Mô Tả Dự Án

Hola, somos un pequeño equipo de 3 desarrolladores y 6 personas más en marketing, buscamos un desarrollador con experiencia en Symfony 2 y a ser posible en Nodejs para crear videochat en streaming, con disponibilidad para incorporación inmediata, tiempo de desarrollo indefinido (más de 6 meses). Si hablas español y te gustaría incorporarte al equipo agrega este(REMOVED BY [url removed, login to view] ADMIN)para conocer más sobre el proyecto, Fco Mereste

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online