Đã đóng

Desenvolvimento de integração entre plataformas Jivochat e RD Station

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R$468 BRL.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R$90 - R$750 BRL
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Precisamos de um desenvolvedor (ou equipe) que implemente a integração entre a plataforma de atendimento online Jivochat ([url removed, login to view]) e a plataforma de Automação de Marketing RD Station ([url removed, login to view]). Precisarão ser passados dados básicos fornecidas pelo Jivochat através da sua API.

a ideia é que toda solicitação de atendimento pelo chat, estando online ou offline, envie dos dados informados pelo visitante do site (nome, e-mail e telefone) automaticamente para o RD Station. Independente da interação do atendente. Direto e reto.

O site está numa hospedagem compartilhada da Hostgator [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online