Đã đóng

Design & Devlope a training management software

Dự án này đã được trao cho desireds với giá ₹7777 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Important information:

1. Please go through the attached story before bidding.

2. Web based software in php with source code

3. Delivery : 15 days

4. Budget: 12000 to 15000 INR

Important information: 1. Please go through the attached story before bidding. 2. Delivery : 15 days 3. Budget: 12000 to 15000 INR

Training management web based software to be developed as per the attached scope of work. This is urgent project and must be delivered in 15 days.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online