Đã đóng

Design a Interactive Website & Integrate Other Code

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $192 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need someone to design a website for my online business. We do not need you to custom develop programs, but we will need you to work with our developer, ensuring that you are capable of integrating his code into your design.

Our business is called League of Legends elo-boosting where we sell online services. The code you will have to integrate is a plugin/module to calculate price, as well as a dashboard that our developer makes. Similar websites to our business: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view]

We want our design to be as good or better than these websites below(inspiration):

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

To recap, you will design a website for our business, to the same quality or better than those listed above. You will work with our developer to integrate his code (easy). And we hope that there is a CMS if possible. Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online