Còn mở

Re-Design a Wordpress Template

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $162 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

hi my website is [url removed, login to view] and i want to make it look like [url removed, login to view]

time frame is just 2 days

please put "icando" in your proposal

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online