Đã đóng

Design and build multi user website with eCommerce cabality

Dự án này đã được trao cho websolutions008 với giá $400 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Design and build multi user website with eCommerce . It is location search and choose options etc. PHP based state of art website. You have to install SSL and also email/SMS confirmation of bookings. NDA should be signed.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online