Đã đóng

Design and format data in a tables on wordpress today

Dự án này đã nhận được 53 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R1202 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I need data on a table to be fixed on wordpress. The table is there i need some special formatting. i need someone who is accurate and fast.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online