Design and format data in a tables on wordpress today

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách R210 - R1750 ZAR
 • Tổng Lượt Chào Giá 54

Mô Tả Dự Án

I need data on a table to be fixed on wordpress. The table is there i need some special formatting. i need someone who is accurate and fast.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online