Đã đóng

Re-Design 1 page on my website.

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $62 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $80 CAD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Hi,

I need someone competent to Re-Design 1 page on my website.

Looking for a longterm relationship

Better reputation , lower bid wins

Regards

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online