Đã đóng

Design a software with Angularjs and backend in PHP

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹31418 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Looking for someone who can design a software frontend and php backend.

Preferring someone from Bangalore or Kerala. Please mention if you are from this particular area.

Its little large project

Should be able to design responsive pages in [url removed, login to view] and backend in php. DB will be provided

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online