Đã đóng

Design wordpress site with existing content in a new theme

Dự án này đã nhận được 75 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $386 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
75
Mô tả dự án

We have a new theme for our website, the Avada theme

We would like to design a new site with some improved looks but ultimately using the new theme.

The content and the pages are existing already, we will need to ensure these pages are updated with the new site theme and general design.

The design process will hopefully be quick to approve a PSD design based on the Avada theme.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online