Design wordpress site with existing content in a new theme

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 75

Mô Tả Dự Án

We have a new theme for our website, the Avada theme

We would like to design a new site with some improved looks but ultimately using the new theme.

The content and the pages are existing already, we will need to ensure these pages are updated with the new site theme and general design.

The design process will hopefully be quick to approve a PSD design based on the Avada theme.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online