Develop a Magento 2 debit payment extension

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 31

Mô Tả Dự Án

We need a debit payment extension for Magento 2.

The functions are:

- On checkout the payment method have to displays with a name (editable in Backend)

- On click on it, the customer have to fill these inputs (see the screenshot)

• Name of bankaccount owner (Input field)

• IBAN (Bankaccount ident) / have to verifed with php_iban lib. (Input field)

• BIC (Input field)

• Bank company (Input field)

All these information have to displayed in order detail in admin.

And all other where it is necessary.

Time schedule: 3-4 days for a functional beta version. max. 1-2 days to bring it final.

Please write at the beginning of your offer/answer "hey rob", so i know u have read the complete instructions.

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online