Đã đóng

Develop a PHP website

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $38 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I already have a slide creator based on symfony3 with a form for uploading the image and the text. See slidecreator01.png. The final slide (png, 1920x1080) image is now created on the server after submitting the form and can be downloaded via a button.

Now I'd like to have a drag and drop file upload with the possibility to reposition and crop the image. The image area now also works as a preview area of the final slide. So the text in the form (titles and subtitles) should also be visible as an overlay on the image.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online