Đã đóng

Develop an iOS and Android App

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $10766 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We are looking for experienced iOS and Android App developers for our project.

Our app combines both C2C/B2C classified platform with messaging, reviews, payment and images, video and voice uploading features. AWS is our server.

We want the App with high reliability, safety and scaleability. All the data could be saved, tracked and analyzed.

The project will include:

Logo design

UX/UI Design

Server and Administration Panel Development

iOS App

Android App

Testing

We want you an expert in App development, have good communication skills and high integrity.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online