Còn mở

Develop a plugin for Divi theme

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £189 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
58
Mô tả dự án

We need a plugin developing for the Divi WordPress theme which will allow website owners to easily control their logo including styles, different logos for different devices, various overlapping logo options, all without the need for using CSS.

It must have an admin settings page with the above options, there will be tickboxes to choose functionality, for example:

- Overhanging logo? Yes/No

-- Small Overhang | Medium | Large etc...

- Different logo for different devices? Yes/No

-- Mobile | Tablet | PC

Please let me know if you can help, we need a quick turnaround for this.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online