Còn mở

Developer With Real Estate Experience for custom MLS/IDX integration

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $314 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $333 USD
Tổng đặt giá
24
Mô tả dự án

*Start Proposal with "Real estate examples included"

Hello,

+ I need a developer with proven real estate development experience to integrate MLS listings to my site via broker API. PHP/WP/CSS

+ Show me 3 of your real estate websites

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online