Đã đóng

Divi expert CSS help

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $28 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Hi. I am looking for an expert Wordpress developer who can help me to customise my Divi navigation bar.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online