Đã đóng

Drupal Expert Needed

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $239 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

I have a website on Drupal 7 that needs a template revamp, we're not rebuilding the whole thing but we need some optimizations and customizations on it.

We also need to add some nodes and new sections (about 2) and test some modules that aren't working properly.

We rather work with an individual that has Drupal experience and good feedback than a company that would likely delay the project.

IF you're a company that can allocate the time and a drupal experienced coder for the project, feel free to bid, otherwise, please just ignore this listing.

Please post this on the top of the bidding content so I know you've read and understand the project: "I've read the project, I'm a Drupal Wiz!"

Looking for someone that can start today itself.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online