Đã đóng

Drupal expert needed to change the home page of theme

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $53 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 CAD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I will supply a psd for home page, you need to replace the home page by new design, we using drupal 7 and change the theme name, all other pages will be same

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online