Đã hoàn thành

Drupal 7 rules module debug

Dự án này đã kết thúc thành công bởi seorusus với giá kr3555 SEK trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr1600 - kr4800 SEK
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need help in fixing a problem with my Drupal 7 ecommerce site. There is an error in my rules that prevents the Rules module from determining whether or not taxes should be added to the shipping cost on orders. I need someone to debug what is happening and how to fix it.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online