Đã đóng

Duplicate and modify 4 Perch template pages

Dự án này đã được trao cho ElagoonDigital với giá £400 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

This project is to duplicate and modify 4 existing Perch CMS template pages.

The header and footers will also require some very minor updates.

We wish to add a contact form to each of the new pages. This form should submit the captured information to our Zoho CRM and Mailchimp accounts through their APIs.

The new pages should be added to a test site that we will create for testing purposes

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online