Đã đóng

Dynamic Search Tyres by Vehicle using Router URL in Magento

Dự án này đã nhận được 31 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3126 MXN.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I have a database of tire applications for vehicles, there are approximately 17,000 entries.

[url removed, login to view]

(Year, vendor, car, modification, tyres_factory)

I need a module for Magento to make the url like:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

I need it as:

[url removed, login to view]

Here to show the brands of the vehicles that I have in the database.

[url removed, login to view]

Show list of models of the audi brand, example: A1, A3, A4, R8, Q5, etc.

[url removed, login to view]

Show list of the A3 years.

[url removed, login to view]

Show available versions of year 2015, eg: 1.4 TFSI AMBIENT MT, 1.8 TFSI ATTRACTION S TRONIC, etc.

[url removed, login to view]

Here show the tires with the attribute tyres_factory or measure, in this case show the measurement tires: 225/45R17

It must be a module and use Magento Router: [url removed, login to view] as new entries are constantly being added to the database and it must be very compatible with SEO, since for that we need it.

THE FREELANCER MUST WORK ON HIS OWN MAGENTO INSTALLATION.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online