EMBEDDED SMART WATCH - HARDWARE, SOFTWARE PROGRAMMING

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹37500 - ₹75000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

ONLY BANGALORE - WORK IN CLIENT OFFICE

Looking for a IOT Embedded Hardware and Software Programmer with skills in Hardware design, testing, application programming,

Work with Mechanical interfaces and programming

Application coding

GSM - communications protocols for bi-directional (upload/ download). Ensure data quality

GPS - structuring and coding

Embedded OS: Linux, Android, KEIL

Display

Data / Memory structuring

Can work with OEM sourced devices

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online