Đã đóng

Each User Event Form on My Account + Display Collected Info on Store Page

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $42 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Hello.

We are searching for a developer to help us create a area on user account. This area should have a form to collect event data.

On user store, we will have a tab to display event info from collected data.

Each user will have the possibility to add one event to his store page. Also, fields should hold information so client can update it whenever he wants.

We use a Marketplace with WooCommerce and Dokan, so every vendor client has a store page with products and other informations.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online