Đã đóng

Ebay scrape, save 3 variables to database, export .csv file

Dự án này đã được trao cho janudvs với giá $111 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $160 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Need a program to scrape or crawl ebay links. Starting from this link:

[url removed, login to view]

Which is all sold books in the USA. App would visit each link, remembering where it left off at, so as to resume at a later time.

Example link:

[url removed, login to view]:g:9H0AAOSwAL9UbvUy

Under "Item specifics" app would grab isbn, isbn 13, and sold price. Data would then be stored to a mysql db.

Often times a book can be sold 5, 10, or 100 times or more. Database need only track up to the last 10 sales of each book.

With the push of a button data would be exported from the database to a .csv file. If a given book had 10 sold listings worth of data, selling price would be averaged. If it sold once for $20 and once for $10, then the selling price average would be $15.

In this case exported data to the .csv would resemble:

1606419366,9781606419366,$[url removed, login to view]

Looking to have this completed asap, within 2 days if possible.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online