Đã đóng

Edit Game Logics on the Web Browser games (Quick Task)

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $9 SGD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3 - $10 SGD / hour
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Kindly PM me and let me know if you can do it, and how long you need to edit the game conditions.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online