Edit Game Logics on the Web Browser games (Quick Task)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $3 - $10 SGD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 10

Mô Tả Dự Án

Kindly PM me and let me know if you can do it, and how long you need to edit the game conditions.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online