Đã đóng

Edit Multiple Wordpress Code pages

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $377 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

DO NOT AUTO BID. MUST BE ABLE TO START IMMEDIATELY.

MUST USE Freelancer Time Tracker

I am wanting to mass edit about 172 pages and remove some sections of code.

Please see the link here: [url removed, login to view]

I am needing someone who knows how to edit pages without affecting the responsiveness of it. So you must know how to edit the and read the code accordingly.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online