Đã hoàn thành

Edit Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Steffie159 với giá $40 AUD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

I would like an 1800 word piece I have written to be edited. It is a short piece about what I learned from the experience of my mum dying of a rare form of early onset dementia.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online