Edit Something - 16/02/2017 21:47 EST

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10000 - $20000 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

Start the conversation by describing your project. Detailed descriptions attract the best freelancers and accurate proposals.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online