Đã đóng

Edit Something - 16/02/2017 21:47 EST

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $12975 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10000 - $20000 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Start the conversation by describing your project. Detailed descriptions attract the best freelancers and accurate proposals.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online