Đã đóng

Edit WordPress Template

Dự án này đã được trao cho fanatixme với giá $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

1. We need to improve site load speed at [url removed, login to view] Please check SLOW [url removed, login to view] with problems we found.

2. Each tour (shown at [url removed, login to view] )must show all destinations related to it. Please add destinations where "TOUR DESTINATIONS DETAILS .PNG" show

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online