Đã đóng

Edit existing websites and add additional features - PHP development

Dự án này đã nhận được 39 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $203 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $300 USD
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Hello i am looking to fix and add some features for 2 website and making exchange platform and creating and implement some payment and creating voucher system for more info contact me

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online