Đã đóng

Edit few php pages

Dự án này đã được trao cho suritaverma với giá $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$60 - $70 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Need changes as per attached and discussion,

Milestone will be created 50% once you show successful at your end and rest 50% when you successfully deliver, once test on my side i will release both

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online