Đã hoàn thành

Edit my kodi addon again

Dự án này đã kết thúc thành công bởi drail159 với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need my kodi addon adapted.

It currently allows access to its content if it finds the existance of another kodi file and displays a youtube video if it doesnt exist and doesnt allow access ...... i want this adapted on a per catagory basis rather than a full default basis

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online