Đã hoàn thành

Editing a website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi priteshSol với giá $35 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need a website program edditing, I would need the homepage rearanging. I would need a navigation menu adding, I would also need options to control new menues and items aded to a already existing admin panel.

Will have more projects once this one is complete, regarding the same program.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online