Còn mở

Elliptic curve Encryption/Decryption in java coding

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $106 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Project implementation

3) Elliptic curve Encryption/Decryption

The program must allow the user to enter some of the crypto parameters (e.g., in the case of RSA: p, q, e or d, etc., and perform input checking). It must also show both encryption and decryption processes. It is preferred to be a web-based application. During the presentation, the group will demonstrate the program execution to class.

i want in java

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online