Engintron with Cpanel has broken websites

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

I had cpanel + apache + cloudflare setup.

Today I installed engintron, which installs nginx as a reverse proxy to cpanel.

Now, my sites are broken.

I tried editing the custom rules for nginx with cloud flare, and cannot get it working. I also tried disabling cloud flare, and it still does not work.

Need to get this taken care of ASAP. Looking for lowest bidder.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online