Đã đóng

Engintron with Cpanel has broken websites

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $61 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I had cpanel + apache + cloudflare setup.

Today I installed engintron, which installs nginx as a reverse proxy to cpanel.

Now, my sites are broken.

I tried editing the custom rules for nginx with cloud flare, and cannot get it working. I also tried disabling cloud flare, and it still does not work.

Need to get this taken care of ASAP. Looking for lowest bidder.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online