Đã đóng

Erstellen Sie eine WordPress-Vorlage

Dự án này đã được trao cho TekPreneur với giá €750 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Online Lern Academy mit Videoplattform, Live Chat, Abosystem und gutem grafischen aufbau. Relativ simples design

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online