Erstellen einer Webseite

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 92

Mô Tả Dự Án

Need a developer for a longtime job, to develop my portal and host. the website is writing in php with the laravel framework.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online