Đã hoàn thành

Expand fonctionality of a Wordpress

Dự án này đã kết thúc thành công bởi glb1234 với giá €12 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

First, i need an available developer (i live in France)

The developer know his job and he's confortable with Wordpress and all Wp Theme

Project :

I bought a theme and i need to expand plenty fonctionalities :

First Task : Give the opportunity for the members to add pics inside an existing Item (i explain all after)

I need to change a lot of thinks, but this first task it's a test to know if we can work together

Thank you

Anthony

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online