Đã đóng

Extreme Credit Repair Management

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $700 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Credit Improvement System based on existing system using Excel, Word (MailMerge), Adobe PDF, and Dropbox.

System design is in work. Data Dictionary going through refinement as screens are developed Need someone that can write the code. Security is utmost important in the design. Our Client's very sensitive personal information is all over it.

NDA Required for further discussion.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online