Còn mở

FIX BUGS ON PRIVATE VIDEO ADD-ON FOR KODI XBMC

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $45 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need a python, php and html expert that will help me clean / fix/ add code in my current private kodi video addon. My add-on currently works but it has a few bugs. All details will be shared in message with the freelancers.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online