Còn mở

Facebook API Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $217 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Hi there! We have a private Facebook group, and we'd like for people to be automatically removed from the group after six months. Does Facebook's API work for Facebook groups, and if not, is there another way for us to automate this? Many thanks!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online