Đã đóng

Facebook and Twitter Remarketing and Tracking Codes Implementation

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $39 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I'm having problem with remarketing campaign on Facebook and Twitter.

On facebook, when I create custom audience for retarging people engaged on my post. I get this error:

Unsupported get request. Object with ID '6061124951535' does not exist, cannot be loaded due to missing permissions, or does not support this operation.

Twitter, I can't retarget those who engaged on my post.

I need someone to tell me how to set it up correctly.

Also, I need someone to help me setup tracking pixel on facebook. Just to track sales.

I bought an extension for facebook pixel for Opencart. It didn't work.

I'm installing it on opencart 2.3.0.2 and Journal 2 theme. I have a couple extensions installed.

Budget is $30 for this project.

Need someone who's done these task before and already knows the proper procedure.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online